Ayinger Oktobber Fest Marzen 30l - Liquor Barn Springhurst